Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden van Galapagos NV en van de vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door Galapagos NV,  een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België en ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Mechelen) onder ondernemingsnummer 0466.460.429 (naar elk van die vennootschappen wordt hierna verwezen als de “Klant”)

Aanvaarding van de algemene inkoopvoorwaarden

Aanvaarding van een Bestelling door een “Leverancier” houdt onherroepelijk de aanvaarding van deze Algemene Inkoopvoorwaarden (“AIV”) door de Leverancier in. De Leverancier verzaakt bijgevolg aan alle rechten gebaseerd op bepalingen in zijn eigen documenten, gedrukt of geschreven, als ze onverenigbaar zijn met deze AIV. Enig voorbehoud van de Leverancier hierover zal beschouwd worden als niet opgenomen. Afwijkingen van deze AIV zullen enkel geldig zijn bij schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen zowel Klant en Leverancier. Bepalingen niet opgenomen in deze AIV zullen onderhevig zijn aan een uitdrukkelijke en specifieke overeenkomst.

Volledige voorwaarden