Veelgestelde vragen

Bij een nieuwbouwproject komt heel wat kijken. Daarom hebben we de meest courante vragen - en de bijhorende antwoorden - opgelijst. Heb je een vraag die niet in onze lijst staat? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Algemene vragen

Waar kan ik terecht met vragen of suggesties over het bouwproject van Galapagos in Mechelen?

Je kan ons bereiken via het contactformulier op onze contact-pagina. Wij proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven op je vraag.

Welke activiteiten zullen er uitgevoerd worden op de nieuwe site?

Galapagos is een biotech-bedrijf dat potentiële geneesmiddelen ontdekt en ontwikkelt voor patiënten. Die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zullen ook plaatsvinden in ons nieuw gebouw. Denk bijvoorbeeld aan labo-activiteiten op petrischaal-niveau. Het zijn dezelfde activiteiten die we op dit moment uitvoeren in onze gebouwen op de site in Mechelen-Noord. Door de groei van ons bedrijf is die locatie te krap geworden.

Zullen er medicijnen geproduceerd worden in het nieuwe gebouw?

Er zullen geen productie- of verpakkingsactiviteiten ingericht worden op onze nieuwe site.

Kunnen buurtbewoners rondleidingen krijgen?

Tijdens de werkzaamheden zijn rondleidingen niet mogelijk om veiligheidsredenen. Wanneer het gebouw afgewerkt is, behoort een rondleiding voor onze buren eventueel tot de mogelijkheden.

Waar kan ik terecht voor vragen rond mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke planning... van de Ragheno-site?

Voor vragen over de Ragheno-site verwijzen we je door naar de Stad Mechelen. Je kan ook terecht op https://www.mechelen.be/ragheno. Indien je vragen hebt over het Galapagos-hoofdkantoor op de Ragheno-site, dan nodigen wij je uit om even door de veelgestelde vragen te lezen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag er wel tussen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je ons contacteren via het contactformulier. We antwoorden zo snel mogelijk op vragen!

Is dit de enige vestiging van Galapagos?

Galapagos heeft verschillende vestigingen waar aan Onderzoek & Ontwikkeling gedaan wordt: Mechelen (België), Leiden (Nederland), Romainville (Frankrijk) en Basel (Zwitserland). Daarnaast hebben we ook plaatselijke kantoren in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Boston. Voor België zal het nieuwe gebouw in Mechelen de enige vestiging zijn. Het is meteen ook de internationale hoofdzetel van Galapagos.

Ik wil graag werken voor Galapagos. Waar kan ik terecht?

Heel leuk dat je overweegt bij Galapagos te solliciteren! Al onze vacatures vind je op https://www.workatgalapagos.com/. Tot binnenkort?

Over de werkzaamheden

Wanneer starten de werkzaamheden?

De voorbereidende werkzaamheden starten op 25 mei 2020. Het gaat om het verwijderen van de verhardingen op het terrein (asfalt en beton) om zo de werf bouwklaar te maken.

We voorzien de start van de eigenlijke werkzaamheden voor het derde kwartaal van 2020 (juli - augustus - september). De exacte startdatum is nog niet bekend en hangt onder meer af van de vooruitgang van ons bouwdossier.

Wanneer eindigen de werkzaamheden?

De oplevering van het gebouw is voorzien voor het eerste kwartaal van 2023 (januari - februari - maart), als alles volgens plan verloopt.

Zullen de werkzaamheden een impact hebben op de buurt?

Er kan enige overlast gepaard gaan met bepaalde fases van de bouwerkzaamheden, maar we verwachten niet dat de buurtbewoners er last van zullen ondervinden. Onze site is ver verwijderd van huizen. Dat neemt niet weg dat als er een probleem is, we dat graag zo snel mogelijk vernemen van onze buren. Zo kunnen we bekijken wat we kunnen doen om eventueel een oplossing te vinden. Wij gaan van de meet af voor een open en transparante dialoog met onze toekomstige buren en dat zullen we blijven doen. Daarom hebben we ook deze specifieke burenwebsite gemaakt.

Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, of overlast wenst te melden, dan vernemen wij dat graag via ons contactformulier. We verbinden ons ertoe zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Nemen jullie maatregelen om de impact van de werkzaamheden voor de buurt te beperken?

We maken daarvoor concrete afspraken met de aannemer, bijvoorbeeld over de aanvangsuren voor de werf.  We verwachten echter niet dat de buurtbewoners overlast zullen ervaren van de werkzaamheden, daar onze site ver verwijderd is van huizen.

Dat neemt niet weg dat als er toch een probleem zou zijn, we dat graag zo snel mogelijk vernemen van onze buren. Zo kunnen we bekijken wat we kunnen doen om eventueel een oplossing te vinden. Neem contact met ons op via het contactformulier​​​​​​​.

Wie is de aannemer voor het bouwproject?

Op dit moment is er nog geen aannemer geselecteerd.

Hoe gaan jullie de buurt op de hoogte houden van de ontwikkelingen op de Galapagos-bouwsite?

We verbinden ons ertoe om transparant, proactief en correct te communiceren met de buurt en nodigen de buurtbewoners uit tot dialoog. We zijn ervan overtuigd dat dit project een meerwaarde is voor deze dynamische buurt en we houden ons eraan de buurtbewoners mee te betrekken, in samenwerking met de stad Mechelen.

In die visie past ook deze buurtinformatiewebsite, die publiek toegankelijk is voor iedereen. Je vindt er het laatste nieuws en documentatie over ons bouwproject. De website wordt up to date gehouden door Galapagos en ook de contactsectie wordt door ons team opgevolgd. Als je vragen hebt, kan je terecht op de pagina veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Nemen jullie maatregelen om het werfverkeer tijdens de werken in veilige banen te leiden?

Zeker, veiligheid op en rond de werf is een absolute prioriteit. Het werfverkeer valt daar mee onder. We gaan daar de nodige stappen ondernemen in samenspraak met de aannemer. De inrichting van de werfzone zal in nauw overleg met de Stad Mechelen gebeuren.

Over de voorbereidende werkzaamheden

Wanneer starten de voorbereidende werken?

De voorbereidende werken starten op 25 mei 2020.

Wat houden de voorbereidende werkzaamheden in?

Het gaat om de eerste werkzaamheden met het oog op het bouwklaar maken van de site. Concreet gaat het om het slopen en afvoeren van de aanwezige verhardingen op het terrein, zo’n 10.000 ton.

Hoelang zullen de voorbereidende werken duren?

De voorbereidende sloopwerken zullen enkele weken in beslag nemen.

Wanneer starten de eigenlijke werkzaamheden?

We verwachten na de zomervakantie in 2020 te kunnen starten.

Hoe beperken jullie de impact op de buurt?

Dat doen we op verschillende manieren:

  • We beperken de impact op buurt en milieu door de afvoer van gesloopte materialen grotendeels per boot te organiseren. Zo moeten er minder vrachtwagens de baan op en beperken we de uitstoot. Een boot kan namelijk meer vervoeren en stoot relatief minder uit.
  • Afdekken van transport.
  • Transport op verkeersluwe momenten en buiten de schoolspits.
  • Stofbeheersingstechnieken

Waar zal de boot aanmeren?

We voorzien een aanmeerzone op het kanaal Leuven-Dijle ter hoogte van onze toekomstige site. De zone wordt afgezet voor de veiligheid van passanten.

Duurzaamheid, ecologie & omgeving

Waar komt het nieuwe gebouw van Galapagos precies?

De Galapagos-hoofdzetel is gelegen op de Ragheno-site, die gelegen is tussen het station van Mechelen, de Hanswijkvaart en de Motstraat. Het gebouw zal gedeeltelijk boven de reeds bestaand B-parking van de NMBS komen. Raadpleeg onze folder voor meer informatie.

Is er rekening gehouden met duurzaamheid en ecologie?

Absoluut, er bestaat reeds een duurzaamheidspakket vanuit het Ragheno-project en de stad Mechelen. Galapagos doet hier nog schepje bovenop met extra maatregelen, waaronder: extra zonnepanelen, bijenkasten op de daken, warmtepompen, recuperatie van warmte en regenwater, een uitgebreide infrastructuur voor fietsers (fietsenstallingen, locker, douches) en oplaadpunten voor elektrische fietsen en wagens.

Daarnaast zal het gebouw ook een geluidsbuffer zijn die het geluid van voorbijrijdende treinen zal dempen voor de buurt.

Is de impact van dit project op de buurt in overweging genomen?

Ja, in de ontwerpfase is er uitgebreid gekeken naar de potentiële impact van het gebouw op de omgeving, van duurzaamheid over mobiliteit tot eventuele ecologische impact. Er zijn verschillende maatregelen genomen om tot een duurzaam en maatschappelijk verantwoord ontwerp te komen, dat harmonieus ingepast kan worden op de Ragheno-site.

Worden er gevaarlijke stoffen gebruikt op die nieuwe site?

Neen.

Hoe gaan jullie afval verwerken?

We hebben een intern afvalpark, weg van de openbare ruimte op ons terrein. Deze interne afvallokalen worden wekelijks leeggemaakt door gecertificeerde firma’s. Er zullen geen vuilbakken op de straat staan, en zelfs de vuilniswagen kan binnenrijden op ons terrein.

Ontwerp

Hoeveel mensen kunnen er werken in het nieuwe gebouw?

Het nieuwe gebouw biedt plaats aan 1250 medewerkers.

Hoe zal het gebouw eruit zien?

Het ontwerp, dat ook gedeeld werd met het publiek en de pers tijdens de informatiemarkt in 2019, ziet er als volgt uit:

Hoeveel verdiepingen zal het gebouw tellen?

Ons gebouw telt 9 verdiepingen.

Wie is de architect van het gebouw?

De architect is RKD Architects, een Iers bureau met een vestiging in Gent. Zij hebben onder meer de Europese hoofdkwartieren voor Microsoft en LinkedIn getekend / gebouwd, en staan garant voor een kwaliteitsvol, duurzaam en eigentijds gebouw waar de stad en de buurt trots op zal zijn.

Is het gebouw al vergund?

Het aanvraagdossier voor onze omgevingsvergunning werd in 2019 ingediend en is nu in behandeling bij de verantwoordelijke autoriteiten. Wij verwachten dat de omgevingsvergunning tegen het derde kwartaal van 2020 afgeleverd zal worden. Voor vragen over omgevingsvergunningen en de procedure voor omgevingsvergunningen, verwijzen wij je door naar de Bouwdienst van de Stad Mechelen.

Heeft het gebouw al een naam?

Neen, er is nog geen naam voor het gebouw. Voorlopig spreken wij van het 'SOHO-project'. SOHO is kort voor Small Office, Home Office. Het verwijst naar onze ambitie om een werkplek te bouwen waar onze medewerkers zich thuis kunnen voelen.

Mobiliteit

Zal er een grote impact zijn op vlak van verkeer?

Neen. Er is geen bovengronds verkeer rond de site, buiten dan het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers. De toegang tot onze ondergrondse parking verloopt via de Tangent, een tunnel. Bovendien doen we er alles aan om medewerkers op een duurzame manier te laten pendelen. Het is dan ook geen toeval dat we ons vestigen op een boogscheut van het station en de fietsostrade. Ons streefdoel is dat 80% van onze medewerkers naar onze site komt op een duurzame manier. Dat is niet toevallig het streefcijfer dat ook de stad Mechelen hanteert. Om dat streefdoel op termijn te halen, nemen we maatregelen, waaronder: terugbetaling openbaar vervoer, glijdende uren, aanmoedigen telewerk, fietsvergoeding, voorzieningen voor fietsers, inzetten op videoconferencing...

Hoe zorgen jullie ervoor dat leveringen veilig verlopen?

Leveringen worden allemaal afgehandeld op de site zelf, inpandig en weg van de openbare weg. We proberen waar mogelijk leveringen af te handelen in de voormiddag. We onttrekken deze activiteiten bewust aan de openbare ruimte voor de veiligheid van passanten en buurtbewoners.

Voorzien jullie voldoende parkeergelegenheid voor medewerkers en bezoekers?

Ja, we voorzien voldoende parkeerplaatsen voor onze medewerkers, onze bezoekers en onze leveranciers. De parking is ondergronds en sluit aan op de bestaande parking van het station. De toegang verloopt via de Tangent-tunnel, ondergronds dus. Er is geen bovengrondse parking.