Galapagos start met voorbereidende werken voor bouw van internationaal hoofdkantoor

MECHELEN, 20 mei 2020 - Biotechbedrijf Galapagos onthulde eind vorig jaar de ambitieuze plannen voor zijn nieuw internationaal hoofdkantoor op de Mechelse Ragheno-site. Op 25 mei gaan de voorbereidende werkzaamheden van start. Het zijn de eerste stappen met het oog op het bouwklaar maken van het terrein voor de start van de eigenlijke werkzaamheden, voorzien in het derde kwartaal van 2020. Voor de afvoer van de gesloopte materialen kiest Galapagos voor een buurt- en milieuvriendelijke oplossing per boot.

Het nieuwe internationale hoofdkantoor Mechelen krijgt een duurzaam en modern ontwerp en wordt een aanwinst voor de Mechelse skyline. Het gebouw zou klaar moeten zijn in het eerste kwartaal van 2023 en zal plaats bieden aan meer dan 1000 personeelsleden. De uitbreiding is nodig om de internationale groei van Galapagos te ondersteunen. Het leeuwendeel van de beschikbare oppervlakte is voorzien voor hypermoderne laboratoria. 

Nieuwe thuis
Galapagos zal de zoektocht naar innovatieve geneesmiddelen dus ook op deze nieuwe locatie verderzetten. “Bij Galapagos staat wetenschap centraal. Het was voor ons een absolute voorwaarde om onze labo’s en onze kantoren onder hetzelfde dak onder te brengen. Op deze manier is kruisbestuiving mogelijk tussen onze medewerkers, wat bijdraagt aan het ontdekken van potentiële geneesmiddelen voor patiënten wereldwijd”, zegt Jan Van Der Schueren, directeur van de Galapagos-site in Mechelen.

De stad Mechelen is tevreden met de komst van Galapagos. “Vandaag is de Ragheno-site een industriezone. Op die plaats zal er een groen, verkeersluw en aantrekkelijk stadsdeel bijkomen, vlakbij het centrum. Binnen een aantal jaren zullen er op deze mooie locatie, bij ons in de stad, dus ook geneesmiddelen ontdekt en ontwikkeld worden. We zijn trots dat een internationale speler zoals Galapagos trouw blijft aan zijn Mechelse roots”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Economie.

Eerste activiteit op de site
Op 25 mei zal er voor het eerst activiteit op de site van Galapagos zijn, gelegen achter het station van Mechelen, langs het Kanaal Leuven-Dijle. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden om de werf bouwklaar te maken. Het deel van de Ragheno-site waarop het biotechbedrijf gaat bouwen, is grotendeels een voormalig parkeerterrein, goed voor 10.000 ton asfalt en beton. Om de eigenlijke bouwwerf te kunnen opstarten na de zomervakantie, moeten de bestaande verhardingen opgebroken en afgevoerd worden.

Boot als milieusparend alternatief
De afvoer van de materialen gebeurt zo veel mogelijk per boot via het Kanaal Leuven-Dijle. “Dat is een bewuste keuze”, legt Jan Van Der Schueren uit: “Galapagos kiest voor deze aanpak om de buurt en het verkeer in de omgeving te ontlasten, maar ook om het milieu te sparen. We verwachten minstens de helft van de materialen – 5.000 ton gesloopte verharding – te kunnen afvoeren per boot. Een boot kan een grotere lading vervoeren dan een vrachtwagen en stoot relatief gezien minder CO2 uit. Met deze aanpak kiezen we voor een oplossing die beter is voor de buurt, het verkeer en het milieu.”

Bij de stad Mechelen is men positief over de aanpak van Galapagos. “Onze visie voor het Ragheno-project is van in het begin gericht op leefbaarheid en duurzaamheid. Bewust kiezen voor een buurt- en milieuvriendelijke methode om gesloopte materialen af te voeren, dat past volledig in die visie. Onze standaarden voor de bedrijven die de Ragheno-site mee ontwikkelen zijn hoog. Dat Galapagos van meet af aan het goede voorbeeld geeft, is een belangrijk signaal voor de buurtbewoners én toekomstige ontwikkelaars”, aldus schepen Greet Geypen.

Meekijken op de werf
Galapagos hecht van meet af aan veel belang aan een open dialoog met zijn toekomstige buren. Die transparante aanpak mag letterlijk genomen worden. Van Der Schueren: “Buurtbewoners kunnen terecht op onze burenwebsite www.galapagosinfo.be voor nieuws en informatie. We zullen er ook opnames plaatsen van de vaste camera’s op de werf. Zo kan iedereen die dat wenst de werkzaamheden op de voet volgen.”

Meer info nodig?

Klik door!

FAQ
Je vindt er allicht een antwoord op jouw vraag!

Bezoek onze veelgestelde vragen

FAQ
contact 2
Dat kan!

Wil je ons contacteren?

Contact